Test IQ

Przygotuj się dobrze do testu. Wybierz odpowiedni kształt (A, B, C, D, E lub F), aby zastąpić brakujący kształt. Prześlij test.

Jesteś gotowy na rozpoczęcie testu IQ?

  • Przed przystąpieniem do testu upewnij się, że jesteś w miejscu zapewniającym odpowiednią koncentrację.
  • Prosimy o nie korzystanie z materiałów referencyjnych ani pomocy innej osoby.
  • Cały test składa się z 20 pytań o losowym poziome trudności.
  • Czas jest ograniczony do 20 minut.
  • Nie możesz pomijać pytań ani wracać do nich później.
{( test.currentQuestion )} / 20
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
Na jaki adres e-mail mamy przesłać wynik Twojego testu i certyfikat?